Màng bọc thực phẩm PVC

Màng PVC bọc thực phẩm

Ứng dụng: màng PVC bọc thực phẩm sử dụng để bao gói trái cây, rau quả, thực phẩm... giữ tươi thực phẩm tốt hơn

Độ dày: 9-10 mic