Khuôn Khay PET Chocolate Tròn Chống Đọng Sương

Khuôn Khay PET Chocolate Tròn Chống Đọng Sương

Chất liệu: Màng PET chống đọng sương

Màu sắc: trong suốt