Nhãn decal giấy

Nhãn decal giấy được ứng dụng phổ biết trong các ngành:

Nhãn decal giấy bao bì

Nhãn cho thực phẩm

Nhãn cho thực phẩm đóng chai

Nhãn decal giấy cho dược phẩm

Nhãn đề can thông tin

Nhãn đề can cho kho vận - vận chuyển

Nhãn decal cho bán lẻ gồm nhãn giá, nhãn phân loại