Nhãn decal dạng cuộn

Nhãn decal cuộn có dạng cuộn sử dụng dán nhãn tự động bằng máy dán nhãn.

Nhãn decal cuộn được ứng dụng phổ biết trong các ngành:

Nhãn decal cuộn bao bì

Nhãn cho thực phẩm

Nhãn cho thực phẩm đóng chai

Nhãn decal cuộn cho dược phẩm

Nhãn đề can thông tin

Nhãn đề can cho kho vận - vận chuyển

Nhãn decal cho bán lẻ gồm nhãn giá, nhãn phân loại