Decal lưới

Decal lưới thường được in để trang trí  những mẫu trang trí thật độc đáo trang trí cửa kính, cửa ra vào Showroom, của ra vào của Shop thời trang và các vật dụng khác với cấu tạo đạc biệt có thể nhìn từ trong xuyên ra ngoài.

Decal lưới thường được in để trang trí  những mẫu trang trí thật độc đáo trang trí cửa kính, cửa ra vào Showroom, của ra vào của Shop thời trang và các vật dụng khác với cấu tạo đạc biệt có thể nhìn từ trong xuyên ra ngoài.