Màng co lốc PE

Màng co lốc PE sử dụng để đóng lốc 4, 6, 12 sản phẩm chai, lọ, khay, hộp trà, cà phê và các loại sản phẩm gia dụng khác...

Màng co lốc PE có thể được in ấn hoặc màng trong