Danh Mục

Màng giấy ghép màng OPP đóng gói giấy photocopy

Màng giấy ghép màng OPP đóng gói giấy photocopy

Chất liệu: màng OPP được in hoặc không in 

Giấy fort, kraft