Ly giấy 6,5 oz

Ly giấy 6,5 oz 

 Kích thước: 70mm x 49mm x 70mm ( miệng x đáy x cao )

Dung tích Ly giấy: 195ml

Ứng dụng: sử dụng  tổ chức sự kiện, quảng cáo, café,kem, bột ngũ cốc, ….

Chất liệu: giấy cupboard tráng PE 1 mặt, giấy cupboard tráng PE 2 mặt