Túi cơm nắm Origini tam giác

Túi cơm nắm Origini tam giác đóng gói cơm nắm Origini rong biển truyền thống Nhật Bản

Túi cơm nắm Origini tam giác được in ấn bằng bằng chất liệu OPP chống đọng sương đẹp mắt được cắt túi sẵn, trong suốt