Túi cơm nắm Origini chống đọng sương, đáy đứng

Túi cơm nắm Origini  chống đọng sương, đáy đứng đóng gói cơm nắm Origini rong biển truyền thống Nhật Bản

Túi cơm nắm Origini chống đọng sương, đáy đứng được in ấn bằng bằng chất liệu OPP chống đọng sương đẹp mắt được cắt túi sẵn, trong suốt