Màng PET phủ silicone chống dính

Màng PET phủ silicone chống dính được sử dụng như lớp đế để lót các sản phẩm có phủ keo như nhãn decal, label, các sản phẩm có khả năng dính vào nhau cần được màng lót ở giữa để ngăn lại như sản phẩm cao su...

Đặc tính Màng PET phủ silicone chống dính: dễ lột, chống dinh

Chất liệu: màng PET được phủ silicone.