Màng HDPE phủ silicone chống dính

Màng HDPE phủ silicone chống dính được sử dụng như lớp đế để lót các sản phẩm có phủ keo như nhãn decal, label, bao thư lót keo trong các sản phẩm băng vệ sinh, băng cá nhân ngành dược, các sản phẩm có khả năng dính vào nhau cần được màng lót ở giữa để ngăn lại như sản phẩm cao su...

Đặc tính Màng HDPE phủ silicone chống dính: dễ lột, chống dinh

Chất liệu: 30 micron trở lên

Nền: màng HDPE film

Xuất xứ: India