túi đậu hủ trứng dạng ống

Túi đậu hủ trứng dạng ống đóng gói đậu hủ, giữ tươi và gia tăng thời gian sử dụng sản phẩm.

Chất liệu túi đậu hủ trứng dạng ống: Nylon, PE, LLDPE...

Dạng sản phẩm: dạng túi được bế theo hình thù yêu cầu

kích thước: 7cm x 22cm