GIẤY GÓI BÁNH THỊT CÁ THỰC PHẨM

Giấy gói bánh thịt cá thực phẩm  sandwich hamburger  MG 70gsm + PE 15gsm khổ 330x330mm, khổ cuộn 1020mm

số lượng có sẵn:

size 330x330 - 12.700 tờ

size 1020mm x 1400 m/cuộn