Ly kem 4 oz & 5 oz

Ly kem 4 oz và 5 oz

Ly kem 4oz:  90mm x 65mm x 50mm ( miệng x đáy x cao )

Ly kem 5 oz: 80mm x 60mm x 60mm

Ứng dụng: quán kem tự chọn, yogurt, và các công ty sản xuất kem, soup, nhà hàng, quán chè ….

Chất liệu: giấy cupboard tráng PE 1 mặt, giấy cupboard tráng PE 2 mặt