Ly giấy 9 oz

Ly giấy 9 oz

Kích thước: 75mm x 51mm x 90mm (miệng x đáy x cao)

Dung tích Ly giấy: 265 ml

Ứng dụng: sử dụng  tổ chức sự kiện, quảng cáo, café,kem, bột ngũ cốc, ….

Chất liệu: giấy cupboard tráng PE 1 mặt, giấy cupboard tráng PE 2 mặt